Εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών (Ιούνιος 2021)
- Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 -

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι επί πτυχίω φοιτητές ότι η εξέταση του μαθήματος κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2021, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (μέσω eclass, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).

Ημερομηνία εξέτασης:

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, ώρα 09:00

(μέχρι τότε, όσοι δεν είχατε ανάλογη εμπειρία από την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου, μπορείτε, αν θέλετε για εξοικείωση, να κάνετε το δοκιμαστικό test :

στο αριστερό γκρι μενού -> ενότητα Ασκήσεις -> test. Το δοκιμαστικό test θα είναι διαθέσιμο μέχρι 11-06-2021, 22:00).