Οδηγίες εξέτασης ΨΧ126: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
- Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024 - 4:14 μ.μ. -

Η εξέταση του μαθήματος "ΨΧ126: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας" είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στις 9:00.

Μετά την απόφαση των φοιτητών της ΦΛΣ για συνέχιση της κατάληψης του κτηρίου της Σχολής και εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και της Κοσμητείας της ΦΛΣ, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής: Στην εξέταση μπορούν να πάρουν μέρος αποκλειστικά φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα στο My-studies κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024. Η διδάσκουσα δεν πρόκειται να κρατήσει βαθμό για να περαστεί σε επόμενη εξεταστική περίοδο.
  2. Η εξέταση θα γίνει γραπτά εξ αποστάσεως με μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου, όπου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές ή να διακρίνουν τα σωστά από τα λάθη.
  3. Ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική φόρμα της εξέτασης θα αναρτηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class (https://eclass.uoa.gr/courses/PSYCH167/) ~5 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.
  4. Η ανακοίνωση με τον σύνδεσμο της εξέτασης ΔΕΝ θα αποσταλεί αυτομάτως μέσω e-mail στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class και να εντοπίσουν τον σύνδεσμο στην ενότητα Ανακοινώσεις.
  5. Πρόσβαση στη φόρμα εξέτασης θα δοθεί ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ την ενεργοποίησή της από την διδάσκουσα, δηλ. από τις 09:00 και εξής. Ο σύνδεσμος της εξέτασης δεν θα λειτουργήσει αν τον επιλέξει κανείς πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης, ούτε θα ξεκινήσει αυτόματα στις 9:00 πμ αν κανείς έχει επιχειρήσει να συνδεθεί νωρίτερα.
  6. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των απαντήσεων θα περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική φόρμα εξέτασης.
  7. Η εξέταση θα διαρκέσει συνολικά 1 ώρα και 15 λεπτά, δηλαδή η ηλεκτρονική φόρμα θα ανοίξει στις 9:00 και θα κλείσει στις 10:15. Ωστόσο, συνιστάται να υποβάλετε τις απαντήσεις σας αρκετά πριν την τυπική ολοκλήρωση της εξέτασης (τουλάχιστον 10' νωρίτερα), ώστε να υπάρχει περιθώριο για τη διαχείριση απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων.
  8. Από τις 08:45 την ημέρα της εξέτασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα μπορούν να επικοινωνήσουν εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης) με την διδάσκουσα για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις στη διεύθυνση https://uoa.webex.com/meet/evousoura ή γραπτώς μέσω e-mail, στη διεύθυνση evousoura@psych.uoa.gr.
  9. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που χρειάζονται βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση για την εργασία τους, θα έχουν τη δυνατότητα να το γνωστοποιήσουν στον διδάσκοντα συμπληρώνοντας τη σχετική επιλογή στην τελευταία ενότητα της φόρμας εξέτασης.
  10. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις προαιρετικές ασκήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν συμπληρώνοντας τη σχετική επιλογή στη φόρμα εξέτασης.