Προθεσμία ολοκλήρωσης προαιρετικών ασκήσεων
- Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024 - 10:58 π.μ. -

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των προαιρετικών ασκήσεων του μαθήματος ΨΧ126: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας λήγει την ημέρα της προγραμματισμένης ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος, Τρίτη 12/2/2024 στις 9:00 π.μ. Η προθεσμία αυτή θα παραμείνει ως έχει, ακόμη και αν αλλάξει η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος. Από την έγκυρη συμμετοχή σε όλες τις ασκήσεις προστίθεται μία μονάδα bonus στον βαθμό της γραπτής εξέτασης του μαθήματος.