Εξεταστέα ύλη (χειμερινό εξάμηνο 2021-2022)
- Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 -

Η ύλη της γραπτής εξέτασης στο μάθημα ΨΧ126: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου
  • Η βιβλιογραφική αναζήτηση
  • Η βιβλιογραφική ανασκόπηση
  • Η ενότητα της Μεθόδου
  • Η ενότητα των Αποτελεσμάτων
  • Η ενότητα της Συζήτησης
  • Μορφοποίηση του δοκιμίου κατά APA
  • Ζητήματα δεοντολογίας στο ερευνητικό δοκίμιο

Το υλικό για τη μελέτη των παραπάνω θεματικών ενοτήτων είναι διαθέσιμο στις παρακάτω πηγές, οι οποίες αποτελούν την εξεταστέα ύλη:

Η γραπτή εξέταση θα έχει τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου, όπου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές ή να διακρίνουν τα σωστά από τα λάθη.