Υλη εξετασεων 2019
- Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019 -

Hague & Harrop,  Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Εκδοσεις Κριτική, Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.

Χ. Λυριντζής, Σύγκριση και Ερμηνεία, Το κειμενο απο το e.class