Αναπλήρωση διδασκαλίας
- Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014 -

Το μάθημα της 4ης Δεκ. 2014 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση της διδασκαλίας θα λάβει χώρα στις 16 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο 14 και κατά τη συνήθη ώρα.