Ακύρωση διδασκαλίας 26ης Οκτωβρίου 2017
- Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 -

Λόγω της 24ης απεργίας του μετρο στις 26.10. η προγραμματισμένη διδασκαλία του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θα ενημερωθείτε σύντομα για την ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος.

ΕΑ