Βαθμοί εργασιών για το μάθημα Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία
- Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013 -

     Οι ακόλουθες /οι φοιτήτριες και φοιτητές (βλ. στα Έγγραφα) απαλλάσσονται των εξετάσεων στο μάθημα της Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας, με τους αντίστοιχους βαθμούς που έλαβαν, βάσει των εργασιών που παρέδωσαν και της αξιολόγησης της εν γένει συμμετοχής τους στις φροντιστηριακές ασκήσεις και στο μάθημα. 

      Όσες /οι παρόλα αυτά εξ αυτών προσέλθουν και στις εξετάσεις, ο βαθμός της εργασίας τους θα προσμετρηθεί στην τελική τους βαθμολογία.

 

Ο καθηγητής

Κλήμης Ναυρίδης