ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΝΕΦ
- Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 -

Καλημέρα σας

Σύμφωνα με τα καθιερωμένα, το μάθημά μας πρέπει να αξιολογηθεί. Οι φοιτητές/-τριες της Κατεύθυνσης ΜΝΕΦ (Κωδικός Μαθήματος: 60ΜΠΔ74) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου.

Σας παρακαλώ να μην το αμελήσετε.

Link ερωτηματολογίουhttps://survey.uoa.gr/L863523