Αναβολή μαθήματος
- Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 -

Το μάθημα της Παρασκευής 12 Μαΐου αναβάλλεται λόγω απουσίας του διδάσκοντος για τη συμμετοχή του στο συνέδριο της ΕΛΨΕ.