Μετρήσεις ειδικών ενδιαφερόντων, κλίσεων και ικανοτήτων (ΨΧ49)

Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται τα ψυχομετρικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του ατόμου που σχετίζονται με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία που προέρχονται από τον αμερικανικό χώρο και στην πλειονότητά τους έχουν σταθμιστεί/προσαρμοστεί στην ελληνική περαγματικότητα. Πρόκειται για Τεστ ειδικών ικανοτήτων, Ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων, Ερωτηματολόγια επαγγελματικών αξιών, Ερωτηματολόγια λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, επαγγελματικής ανάπτυξης και Ερωτηματολόγια προσωπικότητας. Επίσης, εξετάζονται ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα και έχουν σταθμιστεί σε διάφορα δείγματα του ελληνικού πληθυσμού. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των ψυχομετρικών εργαλείων, αναπτύσσεται το ζήτημα της μετάφρασης και γλωσσικής προσαρμογής τους, παρουσιάζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται η επιλογή ενός ψυχομετρικού εργαλείου από τον επαγγελματικό σύ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο