Για όσους και όσες εργαστούν με το Jamovi
- Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023 - 8:28 π.μ. -

Όσοι και όσες θα εργαστείτε με το Jamovi θα πρέπει να έχετε κατεβάσει το ειδικό λογισμικό SnowIRT. Στα Έγγραφα της ηλεκτρονικης τάξης έχουν αναρτηθεί τα δεδομένα της λεγόμενης "Ελληνικής PISA", τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανοίγοντάς τα κατευθείαν με το Jamovi. Το σχετικό αρχείο στο Έγγραφα είναι το  Greek PISA Language Secondary.omv