Ανάρτηση βαθμολογίας μαθήματος Αξιολόγησης Μαθητή στην Εκπαίδευση
- Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 -

Αγαπητές φίλες και φίλοι

Αναρτήθηκε σήμερα 20 Ιουλίου η βαθμολογία στο μάθημα Αξιολόγηση του Μαθητή στην Εκπαίδευση (ΤΕΚ 125). Στις ξενόγλωσσες φιλολογίες της Φιλοσοφικής Σχολής η βαθμολογία έχει ήδη πάει στις Γραμματείες. Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν ο βαθμός σας είναι κάτω από 5, παρακαλώ συμπληρώστε και βελτιώστε την ίδια εργασία και υποβάλετέ την ξανά στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου στον σύνδεσμο «Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021».

Ο Διδάσκων