Ημερομηνία εξέτασης
- Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014 - 12:00 π.μ. -

 

Το μάθημα θα εξεταστεί την Παρασκευή 18/07/14, 19.00-21.00, στην αίθουσα 437. Παρακαλούνται οι φοιτητές με αναπηρία οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα και προτίθενται να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο και χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις για την εξέταση να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την διδάσκουσα το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15/07/14 στην διεύθυνση aharila@psych.uoa.gr