Γνωσιακές - Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία (ακ. έτος 2013-14)

Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στη γνωσιακή ‐
συμπεριφοριστική θεραπεία. Αρχικά, αναπτύσσονται η θεωρία και οι αρχές της, στις
οποίες βασίζεται το ψυχοθεραπευτικό αυτό μοντέλο. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις
νεώτερες εξελίξεις (γνωσιακή και συυμπεριφοριστική αρχή του «εδώ και τώρα»,
αρχή των αλληλεπιδραστικών συστημάτων κ.α.), όπως και στα επίπεδα τη γνωσίας:
αρνητικές αυτόματες σκέψεις, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις κ.α.). Ιδιαίτερη έμφαση
δίδεται στη θεραπευτική σχέση, στην αξιολόγηση και στη διατύπωση
περίπτωσης. Ακολουθεί η παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών. Για την καλύτερη
κατανόηση της εφαρμογής του θεραπευτικού αυτού μοντέλου, παρουσιάζονται
ορισμένες ψυχοπαθολογικές οντότητες (όπως π.χ. κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές,
σχιζοφρένεια κ.α.) και η λεπτομερής πορεία αντιμετώπισής τους βάσει αυτού του
προτύπου. Τέλος, ακολουθεί η εφαρμογή του μοντέλου σε παιδιά και εφήβους τα
οποία εμφανίζουν σοβαρή ψυχοπαθολογία [π.χ. διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
με η χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο