Προτεινόμενο βιβλίο
- Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 - 12:00 π.μ. -

Westbrook, D., Kennerley, H. & Kirk, J. (2010).Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (επιστ. επιμ. Α. Καλαντζή-Αζίζι & Κ. Ευθυμίου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα