Υποβολή εργασίας στην ηλεκτρονική τάξη
- Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019 -

Για όσους φοιτητές δεν έχουν υποβάλει ακόμα την εργασία τους στην ηλεκτρονική τάξη μπορούν να το κάνουν τώρα όσο πιο άμεσα γίνεται. Άνοιξε πάλι για λίγες ημέρες η πλατφόρμα.

Η διδάσκουσα