Εργασίες
- Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 -

Όσοι φοιτητές ανέλαβαν και παρουσίασαν εργασία θα πρέπει να ανεβάσουν την εργασία τους ηλεκτρονικά στο eclass και να παραδώσουν τον πλήρη φάκελο της εργασίας την ημέρα της γραπτής εξέτασης.

Επίσης, να ανεβάσετε ηλεκτρονικά τα αρχεία της βιντεοσκόπησης των παρουσιάσεων.

Η διδάσκουσα