Αξιολόγηση του μαθήματος από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές
- Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 -

Η αξιολόγηση του μαθήματος ΨΧ90: Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα γίνει μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του ΕΚΠΑ και θα διαρκέσει από τις 20 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2022. Ο σύνδεσμος έχει ως εξής:

Η πρόσβαση γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό της φοιτήτριας/του φοιτητή, όπως ισχύει για άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ (π.χ. e-class, My-studies, κ.ά.). Έτσι διασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται μόνο από φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και μόνο μία φορά για κάθε δικαιούχο. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της αξιολόγησης είναι εντελώς ανώνυμο και εμπιστευτικό (δεν καταγράφεται κανένα προσωπικό στοιχείο ταυτοποίησης των φοιτητών στις αξιολογήσεις τους). 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική! Συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούνται από τον διδάσκοντα για τη βελτίωση του μαθήματος. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να καταγράψετε στην ανοιχτή ερώτηση, στο τέλος του ερωτηματολογίου. Η διαδικασία διαρκεί μόνο μερικά λεπτά της ώρας. Γι' αυτό, σας προσκαλούμε να ανταποκριθείτε με κριτικό πνεύμα και ειλικρίνεια!