Ημερομηνίες παρουσιάσεων
- Κυριακή, 07 Νοεμβρίου 2021 -

Στη φόρμα που χρησιμοποιήσατε για τη δήλωση του τίτλου της εργασίας σας έχουν προστεθεί και οι ημερομηνίες παρουσιάσεων. Το link είναι αυτό:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ACukvgbqIEMRlWq9JhK-p31cgxiGW_mAyjHXDGH0MPE/edit?usp=sharing

Προσοχή!

Δεν πειράζετε τίποτα στο αρχείο. Όσες/οι δεν έχετε ακόμη συμπεριλάβει τα στοιχεία σας, θα πρέπει να το κάνετε άμεσα.