ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
- Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 - 12:00 π.μ. -

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η διανομή του φακέλου σημειώσεων για το μάθημα "Συμπεριφοριστικές και Γνωστικές Θεωρίες Προσωπικότητας" θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 14.00 - 15.00 στο γραφείο 505. Η διανομή θα ξεκινήσει από Δευτέρα 28/5/2012.