Συμπεριφοριστικές και Γνωστικές Θεωρίες Προσωπικότητας (ακ. έτος 2013-14)

Κωνσταντίνος Ευθυμίου

Περιγραφή
Στα πλαίσια της διδασκαλίας παρουσιάζονται οι θεωρίες μάθησης και οι γνωστικές θεωρίες της ανθρώπινης λειτουργικότητας και συμπεριφοράς. Έμφαση δίνεται στην εξέλιξη των θεωριών αυτών, στη σύζευξη συμπεριφοριστικών και γνωστικών προσεγγίσεων καθώς και στο σύγχρονο τρόπο θεώρησης του ανθρώπου μέσα από την οπτική αυτής της κατεύθυνσης. Παρουσιάζεται, επίσης, η εξέλιξη των αντιλήψεων που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθήματος καθώς και αυτών που διενεργούνται μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος, και μελετώνται οι διαμορφωτικοί παράγοντες των παραπάνω σχέσεων. Στόχος της διδασκαλίας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές πλήρη εικόνα του ανθρώπου και των βασικών λειτουργιών του –υπό το πρίσμα της μεγάλης συμπεριφοριστικής-γνωστικής παράδοσης-, και γνώση των αλλαγών που έχουν επέλθει στη θεωρία από τις αρχές του αιώνα έως σήμερα. Επιπλέον, στόχος είναι η κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ θεωρίας και βασικών εννοιών της σύγχρονης έρευνας και βιβλιογραφίας. Η διδασκαλία περ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο