ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
- Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 - 12:00 π.μ. -

Η διδακτέα ύλη προέρχεται από:

Α. Τα βιβλία:

  1. Γενά, Α. (2007). Θεωρία και Πράξη της ανάλυσης της Συμπεριφοράς, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
  2. Μέλλον, Ρ. (2007). Ψυχολογία της Συμπεριφοράς. Αθήνα: Τόπος

Β. Τα πακέτα σημειώσεων

  1. Ευθυμίου, Κ. (2008). Πανεπιστημιακές σημειώσεις. Συμπεριφοριστικές και Γνωστικές θεωρίες προσωπικότητας. 15 ιστορικά πρωτότυπα άρθρα Αθήνα.
  2. Ευθυμίου, Κ. (2004). Θεωρίες του Συμπεριφορισμού. Αθήνα: Εκδόσεις του Ι.Ε.Θ.Σ.

Το προσφερόμενο διδακτικό σύγγραμμα είναι το:

Καραδήμας, Ευ. (2003). Συμπεριφοριστικές και Γνωστικές θεωρίες προσωπικότητας.

Πανεπιστημιακές σημειώσεις. Αθήνα.

Η εξεταστέα ύλη είναι ΟΛΟ το διδακτικό σύγγραμμα.