Ενημέρωση | Θερινά σχολεία σε θέματα μεθοδολογίας και ανάλυσης δεδομένων
- Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022 -
  • Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει το 2ο Πειραματικό Θερινό Σχολείο: Οπτικές & Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο μεταξύ 4-8 Ιουλίου 2022. Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2022 Επικοινωνία: SocViPar2022@aegean.gr   
  • Το COST Action πρόγραμμα RiseupPPD (Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder (Riseup-PPD) οργανώνει ένα training school με θέμα Data management and Data analysis στο Gdańsk της Πολωνίας μεταξύ 13-15 Ιουλίου 2022. Η συμμετοχή είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη. Υπάρχουν 10 διαθέσιμες θέσεις. Πληροφορίες: https://drive.google.com/file/d/1MWynJq6kUXwKYkfSSRxICdb0GvLphZKJ/view?usp=sharing Επικοινωνία: riseup-ppd_ca18138@fpce.uc.pt
  • Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει το 3ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι την Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Βίτσα Ιωαννίνων μεταξύ 8-12 Αυγούστου 2022. Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2022 Επικοινωνία: LaQualAp2022@aegean.gr