- Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2005 - 12:00 π.μ. -

Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2005, 11:00-14:00,  θα γίνει η αναπλήρωση ενός μαθήματος, στο Αμφιθέατρο Ψυχολογικού Εργαστηρίου. Θα γίνουν οι τελευταίες διευκρινίσεις για όσους έχουν αναλάβει εργασία.