Στάσεις και Αξίες (ΨΧ13)

Μαρίνα Ντάλλα (Διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80).

Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τους διαφορετικούς τρόπους μέτρησης και αξιολόγησης των στάσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία της ιστορίας της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Αναλύονται διεξοδικά οι εξής θεματικοί άξονες: η σχέση στάσεων και αξιών, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και οι σχέση τους με τις αξίες κα τις στάσεις, η γνωστική ασυμφωνία, η κοινωνική σύγκριση, η αλλαγή των στάσεων και η κοινωνική αλληλεπίσραση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις