Θεωρία Πιθανοτήτων (10ΥΚΟ13)

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση μαθήματος "Θεωρία Πιθανοτήτων" 2023-2024
- Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 - 3:22 μ.μ. -

Η ηλεκτρονική σελίδα αξιολόγησης του μαθήματος "Θεωρία Πιθανοτήτων" 2023-2024, ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (10ΥΚΟ13) βρίσκεται στη διεύθυνση http://survey.uoa.gr . Κάθε φοιτητής/τήτρια συνδέεται με το username και το password που διαθέτει στο πανεπιστημιακό του/της email.

             Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για τη συμμετοχή σας στην ανώνυμη διαδικασία αξιολόγησης η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 γιατί μετά, το σύστημα κλείνει.