Θεωρία Πιθανοτήτων (10ΥΚΟ13)

Ν. Σαρλής, Δ. Χελιώτης

Περιγραφή

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό κορμού και ανήκει στα μαθήματα βασικής μαθηματικής παιδείας του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Διδάσκεται στο πρώτο εξάμηνο, 4 ώρες τη βδομάδα με 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Διδάσκοντες για το τρέχον ακαδημαϊκο έτος (2023-2024)

Ν. Σαρλής. Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Δ. Χελιώτης. Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

 

 

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

  • Συνδυαστική ανάλυση. Τύπος του Stirling.
  • Αξιωματική θεμελίωση Θεωρίας Πιθανοτήτων. Ανεξαρτησία. Δεσμευμένη πιθανότητα. Θεώρημα Bayes.
  • Διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές.
  • Τυχαίοι περίπατοι. Διάχυση ως Τυχαίοι περίπατοι.
  • Εκτίμηση τυχαίας μεταβλητής – Ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα
  • Ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών. Το κεντρικό οριακό θεώρημα.