Μη διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων την Τετάρτη 8/3 και την Πέμπτη 9/3
- Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023 - 9:38 μ.μ. -

Ενημερώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις την Τετάρτη 8/3 και την Πέμπτη 9/3.

Για την περαιτέρω εξέλιξη του προγράμματος εργαστηριακών ασκήσεων και τις διαδικασίες τυχόν αναπλήρωσης θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενη ανακοίνωση.