Οριστικό ωρολόγιο πρόγραμμα ασκήσεων - ΠΡΟΣΟΧΗ μικρές αλλαγές στις ώρες τις Τρίτης
- Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2022 - 4:26 μ.μ. -

Αγαπητές και αγαπητοί,

υπενθυμίζουμε μικρές αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ασκήσεων, όπως ανακοινώθηκαν και στο εργαστήριο την πρώτη εβδομάδα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να συμβουλεύεστε πάντοτε εδώ.

Σημειώνουμε ότι η σειρά διεξαγωγής των ασκήσεων, για κάθε ομάδα, βρίσκεται στην περιγραφή της αντίστοιχης ομάδας στο eClass (και παρατίθεται παρακάτω)

Υπογραμμίζουμε την σημασία επαρκοόυς προετοιμασίας όλων, ΠΡΙΝ την προσέλευση για άσκηση, με μελέτη του αντίστοιχου θεωρητικού υποβάθρου και του εκάστοτε πειραματικού πρωτοκόλλου από τον εργαστηριακό οδηγό.

εκ του Εργαστηρίου

Λουκάς Πετροκόκκινος

 

 

χώρος

διδάσκων/ουσα

ημέρα/ώρα

Άσκηση 1:

  Μέτρηση Νουκλεονικής Συνιστώσας της Κοσμικής   Ακτινοβολίας

Μεγ. Αίθουσα Κατεύθυνσης

Μ. Γεροντίδου

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 2:

  γ-γ Γωνιακή Συσχέτιση

Μεγ. αίθουσα  Κατεύθυνσης

Σ. Στυλιάρης

Τετάρτη
14:00-17:00

Άσκηση 3:

  Μελέτη Σκέδασης Compton

μικρ. αίθουσα Κατεύθυνσης

Μ.Βασιλείου, Π.Γανωτή

Τρίτη
11:00-14:00

Άσκηση 4:

  Μελέτη Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Εξωτ. Χώροι -

?Εργ/ριο Κορμού

Θ.Μερτζιμέκης, Λ.Πετροκόκκινος

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 5:

  Ανάλυση Πραγματικών Γεγονότων από το LHC

Μεγ. Αίθουσα Κορμού

Δ.Φασουλιώτης

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 6:

  Βελτιστοποίηση Κριτηρίων επιλογής γεγονότων για   την ανακάλυψη Νέας Φυσικής με το πείραμα ATLAS

Μεγ. αίθουσα Κορμού

Κ.Θεοφιλάτος

Τετάρτη
15:00-18:00

Άσκηση 7:

  Καταγραφή Μιονικής Συνιστώσας της Κοσμικής   Ακτινοβολίας

Μεγ. αίθουσα Κορμού

Ν.Σαουλίδου, Γ.Βούλγαρης

Τρίτη
10:00-13:00

 

Σειρά Διεξαγωγής Ασκήσεων ανά Ομάδα
Ομάδα Α: 1->2->3->4 ->5->project
Ομάδα Β 2->3->4 ->5->6->project
Ομάδα Γ 3->4 ->5->6->7->project
Ομάδα Δ 4 ->5->6->7->1->project
Ομάδα Ε 5->6->7->1->2->project
Ομάδα ΣΤ 6->7->1->2->3->project
Ομάδα Ζ 7->1->2->3->4 ->project