Θεωρητική Γεωφυσική (10EΛΕ31)

Ανακοινώσεις

exam2
- Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024 - 8:57 μ.μ. -

exam 2
Hosted by Filippos Vallianatos

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m8cd9a72bf28ca01eea50a42391b47280
Thursday, February 22, 2024 9:10 PM | 1 hour | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2791 517 4357
Password: tuXv2pSCP23

Join by video system
Dial 27915174357@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

Access code: 279 151 74357