Θεωρητική Γεωφυσική (10EΛΕ31)

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚ . ώρα 16.00 
- Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023 - 10:48 π.μ. -

Υπενθυμίζω τη σημερινή αναπλήρωση

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚ . ώρα 16.00 

ευχαριστώ

ΦΒ