Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
- Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024 - 11:58 π.μ. -

Η εξέταση του μαθήματος Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 16:00, μέσω link (webex) το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο.

Παρακαλώ να συνδεθείτε στο link ακριβώς στις 16:00 για να εισέλθετε σε ηλεκτρονικό δωμάτιο και να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση σας.

Τα θέματα, διάρκειας 1 ώρας ,θα ανοίξουν στις 16:40 και θα περιλαμβάνουν πολλαπλής επιλογής (μιας απάντησης ή πολλαπλών απαντήσεων), ή ανάπτυξης ελεύθερου κειμένου ή αντιστοίχησης στο εργαλείο ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ανοιχτή κάμερα και ήχο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.