Συμπλήρωση ερωτηματολογίου - τεχνικό πρόβλημα
- Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020 -

Παρακαλείσθε, ακόμη και εκείνοι που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συμμετοχή τους 

στις εξετάσεις του Ιουνίου 2020, να συμπληρώσουν εκ νέου το ερωτηματολόγιο, απαντώντας και στη 

σχετική ερώτηση. 

 

Ο λόγος για αυτήν την μικρή αναστάτωση οφείλεται σε τεχνικό πρόλημα που λύθηκε.

 

Όλοι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις καλούνται 

να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο -- σύμφωνα και με τις προηγούμενες ανακοινώσεις.