Εξετάσεις
- Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019 -

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες ότι από την περίοδο Φεβρουαρίου 2020 και στο εξής δεν θα υπάρχει η διάρθρωση των θεμάτων όπως ήταν τα τελευταία τρία έτη (θέματα 1,2,3,4Α,4Β,5Α,5Β) η οποία έδινε τη δυνατότητα στους παλαιότερους φόιτητές να εξεταστούν αποκλειστικά στην παλαιά ύλη, εκείνη δηλαδή που διδάχθηκε τελευταία φορά το έτος 2015-16. Στο εξής (συμπαριλαμβανομένης της πτυχιακής περιόδου) θα υπάρχουν ενιαία θέματα για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως έτους.