Ημερομηνία Εξετάσεων
- Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020 -

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 13:00-16:00 στην αίθουσα Κωτσάκη. Οι διδάσκοντες ανακοινώνουν ότι δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις χωρίς προηγούμενη δήλωση του μαθήματος. Δεν θα γίνει καμία εξαίρεση επ' αυτού του θέματος, οπότε οι φοιτητές να το λάβουν υπ΄ όψιν τους για τον προγραμματισμό τους.