Ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων
- Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023 - 11:30 π.μ. -
Παρακαλώ δείτε το παρακάτω μήνυμα σε σχέση με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων. 

Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος και των ΠΜΣ Φυσική και ΠΜΣ Φυσική Εφαρμογών και ΔΠΜΣ ΡΗ/ΗΑ άνοιξαν ηλεκτρονικά από 21/5 μέχρι 11/6. Tονίζεται ότι η συμπλήρωση είναι ανώνυμη και είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια μέχρι τέλους. Η πρόσβαση και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται από την ιστοσελίδα: http://survey.uoa.gr , όπου ο κάθε φοιτητής συνδέεται με το username και το password που διαθέτει στο πανεπιστημιακό του email. Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου είναι υποχρεωτική και σημαντική.

Οι διδάσκοντες