Αποτελέσματα της εξετάσεως Μαρτίου 2023
- Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 - 7:35 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές,

στην θέση "Έγγραφα/Αποτελέσματα Εξετάσεων" έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της εξετάσεως Μαρτίου 2023.

Για οποιαδήποτε εκκρεμότητα απευθυνθείτε στον διδάσκοντα στην διεύθυνση 

dfrantz@phys.uoa.gr