Φυσική 2 (Χημικού Τμήματος) (CHEM201)

Ανακοινώσεις

Πέμπτη 26/3
- Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015 -

Πέμπτη 26/3

Δυναμικό-Ένταση στα άκρα πυκνωτή. Χωρητικότητα πυκνωτή. Συνδεσμολογία πυκνωτών. Ενέργεια πεδίου σε πυκνωτή.