Φυσική 2 (Χημικού Τμήματος) (CHEM201)

Ανακοινώσεις

16/3
- Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015 -

Δευτέρα 16/3

Υπολογισμοί πεδίων με τη βοήθεια του νόμου του Gauss. Άπειρη φορτισμένη πλάκα, επίπεδος πυκνωτής, άπειρος φορτισμένος ευθύγραμμος αγωγός, μεταλλική σφαίρα, ομογενώς φορτισμένη σφαίρα.

Δυναμική ηλεκτρική ενέργεια.