Φυσική των Αστέρων (10YK101)

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024
- Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 - 11:29 μ.μ. -

Οι βαθμοί που ακολουθούν είναι τελικοί και  περιλαμβάνουν τον βαθμό της 1ης και 2ης προόδου ή του τελικού διαγωνίσματος, τον βαθμό της τελικής προφορικής εξέτασης και τον βαθμό των εργασιών.

201900006 7
201600008 3
201900032 8
200800252 0
201900220 7
201800088 6
201400116 4
201800095 7
202000096 6
201900126 4
202000128 0
202000130 8
201900299 5
201900180 6
201900197 6
201900297 0
202000050 10
201900092 8
201900233 9
202000098 8
201900144 7
202000132 10
202000150 9
202000167 7
201900206 6
202000184 8
202000195 8
201900195 9
202000202 8
201900202 9
202000210 8