Φυσική των Αστέρων (10YK101)

Ανακοινώσεις

Σύνδεσμος zoom για τη προφορική εξέταση (ΜΕΤΑ τη γραπτή)
- Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024 - 4:56 μ.μ. -

Όπως έχει ανακοινωθεί από τις 16:30 θα ξεκινήσει η προφορική εξέταση όλων όσων θα έχουν λάβει μέρος στο γραπτό διαγώνισμα. Ο σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος:

https://us02web.zoom.us/j/86092200716?pwd=dXZKVW1Xamg2UVpRVmFTWkQ4WnN1UT09

Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι χρονοθυρίδες και τα ονόματα των φοιτητών/τριών που θα εξεταστούν στην αντίστοιχη χρονοθυρίδα. Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να εξεταστεί προφορικά κάποιος/α που δεν συμμετείχε στην γραπτή εξέταση (ή που δεν ανέβασε το σκαναρισμένο γραπτό του εντός της προθεσμίας). Επίσης, αν κάποιος που παρέδωσε γραπτό δεν λάβει μέρος και στην προφορική εξέταση, δεν θα βαθμολογηθεί.