Μαθηματική Φυσική (18003 & 10EK411)

Ανακοινώσεις

Εξέταση στη Μαθηματική Φυσική - Περίοδος Φεβρουαρίου 2024
- Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 - 6:04 μ.μ. -

Η εξέταση στην Μαθηματική Φυσική θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 στις 10:00. Ο τρόπος διεξαγωγής της εξέτασης θα διευκρινισθεί σε μελλοντική ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στην εξέταση να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024.