Μαθηματική Φυσική (18003 & 10EK411)

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εξέτασης 02/10/2023
- Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023 - 1:42 μ.μ. -
Αριθμός Μητρώου    Βαθμός
    1110201600034     5 (πέντε)
    1110201800258     5 (πέντε)
    1110201900069     10 (δέκα)
    1110201900074     10 (δέκα)
    1110201900115       5 (δέκα)
    1110201900143       9 (εννέα)
    1110201900176       6 (έξι)