Ώρες διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο 2022
- Τρίτη, 08 Μαρτίου 2022 -

Ανακοινώνονται οι ώρες διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο 2022

Τετάρτη 12'00 - 14'00

Πέμπτη 11'00 - 13'00

Τα μαθήματα θα γίνονται στη μικρή αίθουσα σεμιναρίων έναντι της Γραμματείας του Τομέα.

Οι διδάσκοντες