Αξιολόγηση μαθήματος
- Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 -

Στα πλαίσια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του τμήματος θα είναι πολύ χρήσιμο ακολουθώντας το σύνδεσμο

https://submit.survey.uoa.gr/index.php?lang=el&sid=955753

να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος:"Αστροσωματιδική Φυσική, Κοσμική Ακτινοβολία". Είναι μια πολύ εύκολη, γρήγορη, ασφαλής και κυρίως ανώνυμη διαδικασία. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 13/1/2017.

Σας παρακαλούμε να συμμετέχετε.

Οι διδάσκοντες