Ιατρική Φυσική (10ΕΚ402)

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 2024 (19/4/2024)
- Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 - 11:33 π.μ. -

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 2024

(Ημερομηνία Εξέτασης 19/4/2024)

Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ
200100282 6
201500097 8
201900023 8
201900032 6
201900070 6
201900203 8
201900249 6

 

Όσοι εκ των διαγωνισθέντων δεν επιθυμούν καταχώρηση της βαθμολογίας να αποστείλουν άμεσα ηλεκτρονική ειδοποίηση (e-mail).

Οι διδάσκοντες