Ιατρική Φυσική (10ΕΚ402)

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, 18:00-19:30
- Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 -

Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου

  • Παρασκευή, 2/7/2021 ΨΗΦΟΙ: 28
  • Τετάρτη, 7/7/2021 ΨΗΦΟΙ: 32
  • Δευτέρα, 12/7/2021 ΨΗΦΟΙ: 59 

η εξέταση του μαθήματος επιλογής "Ιατρική Φυσική" ορίζεται για το απόγευμα της

Δευτέρας, 12 Ιουλίου 2021 στο διάστημα 18:00-19:30, σε χώρους που θα ανακοινωθούν σύντομα, μαζί με οδηγίες και τους ονομαστικούς καταλόγους των συμμετεχόντων.