ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
- Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 -

Η εξέταση του μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν συνεννοήσεως με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, καθορίστηκε για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 3 ΙΟΥΛΙΟΥ, 10:00-13:00 στην αίθουσα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στο μάθημα φοιτητές/φοιτήτριες να εκφράσουν την κριτική τους και πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις στο ΑΝΩΝΥΜΟ ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (προθεσμία μέχρι 5 ΙΟΥΝΙΟΥ) το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση

https://survey.uoa.gr/L949765

Οι διδάσκοντες