Αποτελέσματα Εργαστηρίου Κορμού ΙΙ, 2016-2017
- Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017 -

Βρίσκονται ήδη στην ιστοσελίδα του "Εργαστηρίου Κορμού ΙΙ" στο eclass, στο πεδίο "Εγγραφα", τα αποτελέσματα του "Εργαστηρίου Κορμου ΙΙ" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Τα αποτελέσματα που εχουν αναρτηθεί αφορούν στην τελική βαθμολογία του "Εργαστηρίου Κορμου ΙΙ", η οποία εχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των επιμερους εργαστηρίων Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Ηλεκτρονικής Φυσικής.

 

Τα αποτελέσματα εχουν επίσης αναρτηθεί και έξω απο τη Γραμματεία του Τομέα Ε.

 

Αν υπάρχει κάποια απορία σχετικά με τις βαθμολογίες, μπορείτε να στέλνετε email στο physlabk2@phys.uoa.gr, μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017.